Algan Hemostatic Agent™ kullanım alanları / özellikleri

 • Ameliyathanelerde
 • 112 - ambulans ve acil müdahale gerektiren tüm operasyonlarda
 • Silahlı kuvvetler tarafından düzenlenen askeri operasyonlarda oluşabilecek travmatik yaralanmalar ve ateşli silah yaralanmalarında
 • Diş kliniklerindeki kanamalı tüm operasyonlarda
 • Eğitim amaçlı atışların yapıldığı alanlarda görevli ekiplerde
 • Askeri kuvvetlerde harekât ya da tatbikat sırasında, yaralanmış, kanaması olan kişilere uygulanacak ilk müdahalelerde yaralının kan kaybından hayatını kaybetmesini önlemek açısından hayati öneme sahiptir. (Burada ürünün kullanım anında acı vermemesi yapılan harekâtın gizliliği açısından önemlidir)
 • Polis teşkilatında toplumsal ya da bireysel olaylarda, yaralanmış, kanaması olan kişilere uygulanacak ilk müdahalelerde
 • Sahada görev yapan, mayın temizleme ve patlayıcı madde imha ekiplerinde
 • Acil müdahale olanaklarının kısıtlı olduğu hudut karakollarında, merkeze uzak karakollarda ve müstakil görev yapan unsurlarda
 • Göreve çıkan tüm araçların ilk yardım çantalarında
 • Sıhhiye birliklerinde
 • İlk müdahaleyi yapacak Kıt’a unsuru sıhhiye personelinde
 • Deniz seyrüseferlerindeki revirlerde
 • Devriye ve kontrol görevi yapan her türlü araçta
 • Kullanıcı ve teknik personel için her türlü hava aracında
 • Askeri ve sivil arama-kurtarma ekiplerinde
 • Doğal afet yardım görevlerinde
 • İstihbarat timlerinde
 • Şirketlerin ilk yardım dolaplarında
 • Evlerdeki ilk yardım dolaplarında
 • Araçlarda bulunan ilk yardım çantalarında
 • Doğa sporlarıyla uğraşan sporcuların ilk yardım kitlerinde
 • Hastane, klinik, poliklinik ve sağlık ocaklarında
 • İtfaiye birliklerinde
 • Veteriner kliniklerinde

Minör ve majör tüm kanamaların durdurulmasında kullanılan tıbbi ürünlerdir.

Yedi farklı ebat ve sıvı kanama durdurucu miktarıyla özel örgülü spanç’a emdirilmiş sıvı Agent travmatik kanamalarda ve tampon gerektiren durumlarda hızlı çözüm sağlar. Cerrahi spançlara emdirilerek kullanım kolaylığı sağlanmış olan ürünü, spança emdirilmiş sıvıyı operasyon anında kanamanın odağına sıkarak ya da hazır emdirilmiş yapısı ile kompres yaparak uygulayabilirsiniz.

Acil travmatik kesiklerde ya da yaralanmalarda özel olarak tasarlanmış modelleri gerek acil durum kanamaları gerekse askeri yaralanmalarda büyük kullanım kolaylığı sağlar.