Algan Hemostatik Ajanın (AHA) Araştırmalar Sonucu Belirlenen Etki Şekli

Image

AHA, kanamanın odağında mekanik bir etki ile bariyer oluşturarak kanamayı durdurur.

Kanama alanına ALGAN içeriğinde bulunan negatif yüklü üronik asitler, plazmadan gelen pozitif yüklü Ca++ iyonlarla kompleks oluşturmaktadır. Bu suretle 3 boyutlu yapı içerisindeki makro boşluklara kan hücreleri ve kan içerisindeki lipit ve proteik moleküller (ozamin vb.) birikerek hızla kanama alanının kapanma süreci başlatılır.

a. Kan dokusundan gelen hücreler ve proteinler (kolajen, kondroitin 4,6-süIfat, elastin, hyalüronik asit) gerek elektrostatik ve gerekse fiziksel tutuklama ile oluşan 3 boyutlu matriks içerisinde birikir.

b. Bu aşamada diğer bir kuvvet; hidrofobik etkileşimler ve dipol-dipol etkileşimler ortaya çıkar. Bu etkileşimler aynı yüke sahip moleküllerin birbirlerini matriks içerisinde itmeleri ve sonunda bir dengenin oluşması ile sabit kalmalarını sağlar. Böylece matriks içerisindeki boşluklar yığılma sonucunda daha da azalır.

c. Matriks içerisindeki gözenekler kan elemanları ile dolar. Damardan gelen kan bu bariyeri geçemez ve kan plazmasının da dışarı sızması engellenmiş olur ve damarda oluşan hasar 3 boyutlu membran yapıdaki bariyerin fiziksel ve mekanik etkileri ile kapanır.

SONUÇ: KANAMANIN DURMASI İLE VÜCUDUN KENDİ DİNAMİKLERİ HAREKETE GEÇER VE HASARLI BÖLGEDE YENİ DOKUNUN YAPIMI BAŞLAR.

Image3D yapı içerisinde makro boşluklara kan hücreleri ve kan içerisindeki lipit ve proteik moleküller (ozamin vb.) birikerek, hızla kanama alanının kapanma süreci başlatılır.Image


a. Kan dokusundan gelen hücreler ve proteinler gerek elektrostatik, gerekse fiziksel tutuklama ile oluşan 3D boyutlu matriks içerisinde birikir.


Image

b. Bu aşamada diğer bir kuvvet; hidrofobik etkileşimler ve dipol-dipol etkileşimler ortaya çıkar. Bu etkileşimler aynı yüke sahip moleküllerin birbirlerini matriks içerisinde itmeleri ve sonunda bir dengenin oluşması ile sabit kalmalarını sağlar. Matriks içerisinde itmesiyle denge oluşur ve sabit kalir. Böylece matriks içerisindeki boşluklar yığılma sonucunda daha da azalır.

c. Matriks içerisindeki gözenekler kan elemanları ile dolar, damardan gelen kan bu bariyeri geçemez ve kan plazmasının da dışarı sızması engellenmiş olur. Damarda oluşan hasar 3D membran yapıdaki bariyerin fiziksel ve mekanik etkileri ile kapanır.

SONUÇ: KANAMANIN DURMASI İLE VÜCUDUN KENDi DiNAMiKLERi HAREKETE GEÇER, HASARLI BÖLGEDE YENİ DOKUNUN YAPIMI BAŞLAR.